• ''Težko je najti miselno akcijo, ki se zgodi brez podpore telesne funkcije.'' Dr. Feldenkrais

 • ''Cilj je gibati se z minimalnim naporom in maksimalno učinkovitostjo, ne skozi moč mišic, vendar skozi boljše zavedanje tega, kako gibanje deluje. '' Dr. Feldenkrais

 • ''Hitenje ustvari zmedo. Zelo malo pridobimo na hitrosti, ko poskušamo trenirati hitrost. Do resnične hitrosti pridemo z gibi, ki so enostavni, gladki in povezani'' Dr. Feldenkrais

 • ''Spremenite nemogoče v mogoče, mogoče v lahkotno in lahkotno v prijetno. '' Dr. Feldenkrais

 • ''Edino, kar je večno o naših vedenjskih vzorcih, je naše prepričanje, da so večni. '' Dr. Feldenkrais

Feldenkrais metoda

Feldenkrais® je metoda, ki vas preko gibalnih lekcij uči o vašem gibanju, delovanju, vzrocih in navadah. Plod tega učenja je izboljšana kakovost življenja na vseh področjih - od gibanja do splošnega počutja.

Aktualno

Feldenkrais

Feldenkrais® metoda je sistem več kot tisočih gibalnih lekcij, ki reorganizirajo vaše gibanje, delovanje tako, da to postane lahkotnejše, prijetnejše in biomehanično bolj učinkovito.

 

UČINKI:

 

 • • Poveča se gibljivost
 • • Izboljša se ravnotežje
 • • Drža postane bolj učinkovita
 • • Dihanje postane bolj lahkotno
 • • Preprečuje obrabo sklepov
 • • Sprostijo se napetosti v mišicah
 • • Izboljša se koordinacija

 • • Sprostijo se kronične bolečine
 • • Poveča se kreativnost, samoizražanje
 • • Izboljša se vaša samopodoba
 • • Sprosti stres
 • • izboljša zavedanje sebe in okolice
 • • Da vam občutek neizmerne lahkotnosti in vitalnosti
 • • PREPREČUJE IZGUBO ENERGIJE ZARADI NEUČINKOVITEGA GIBANJA

Kako se izvaja?

Funkcionalna integracija

Skupinska lekcija

Kdo je Dr.Moshe Feldenkrais?

FUNKCIONALNA INTEGRACIJA (FI)

FUNKCIONALNA INTEGRACIJA (FI – individualna lekcija)

 

Pri funkcionalni integraciji izšolan učitelj metode z nežnimi gibi in dotiki odkriva vaše škodljive vzorce delovanja ter poskuša vzpodbuditi enostavnejše in bolj učinkovito gibanje. Preko gibov in dotikov se naučite kako re-organizirati telo in svoje delovanje, da to postane bolj učinkovito, udobnejše, lahkotnejše. Vsaka lekcija je posebej prilagojena posamezniku.

Običajno se izvaja na posebni mizi, lahko pa tudi v sede ali stoje.
Te gibalne lekcije so primerne za vse, ki želijo izkoristiti svoj potencial, odkriti nove lahkotnejše, udobnejše, elegantnejše načine gibanja. Se pričeti gibati bolj povezano in občutiti svoje telo na nov način.
Posebej priporočljiva za vse tiste, ki jim telo pomeni osnovno orodje za izvajane poklica – za športnike, plesalce, pevce, glasbenike, igralce, …
Za osebe s kroničnimi ali akutnimi bolečinami v hrbtu, vratu, ramah, kolkih, nogah, pri težaveh z dihanjem, …
Lekcije so se izkazale tudi kot izjemna pomoč ljudem s cerebralno paralizo, multiplo sklerozo, po možganski kapi, …

 

Na tej povezavi si lahko ogledate primer funkcionalne integracije:

FELDENKRAIS METODA NE NADOMEŠČA POSVETA Z VAŠIM ZDRAVNIKOM IN PRIMERNE ZDRAVSTVENE OSKRBE.

OZAVEŠČANJE SKOZI GIB (ATM)

OZAVEŠČANJE GIBA (ATM – skupinska lekcija)

 

Skupinske lekcije so serije enostavnih, funkcionalnih gibov, skozi katere vas učitelj Feldenkraisa vodi le verbalno. S tem, ko med zaporedji gibov opazujete kakšen je tonus mišic, kakšna je skeletalna poravnava telesa, kakšno je dihanje, privabite pozornost na dele telesa, ki so bili morda do tedaj izven vašega zavedanja. Raziskovanje vzorcev in navad v gibanju, razširi vaše možnosti delovanja, vas pripelje nazaj v ravnovesje in sprosti stres.

Tisti, ki lekcije obiskujejo redno, zelo hitro opazijo, da njihovo gibanje postane lahkotnejše, telo bolj prožno, izboljša se drža, dihanje, koordinacija, popustijo dolgotrajne napetosti, lažje ohranjajo zbranost, bolje zaznavajo, se zavedajo sami sebe in okolice. Običajno poročajo o tem, da se jim poveča kreativnost in da najdejo večji užitek v različnih aktivnostih, ko na primer hoja, smučanje, ples, tek, plezanje, golf, vrtnarjenje, vožnja, gospodinjskih opravilih, …

Lekcije ne zahtevajo nobenih posebnih pripomočkov, razen vaše radovednosti. Počutili se boste bolje, funkcionirali boste na načine, za katere ste morda že pozabili, da je sploh mogoče.

 

Na teh povezavah si lahko ogledate primer skupinske lekcije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELDENKRAIS METODA NE NADOMEŠČA POSVETA Z VAŠIM ZDRAVNIKOM IN PRIMERNE ZDRAVSTVENE OSKRBE.

MOSHE FELDENKRAIS

DR. MOSHE FELDENKRAIS – doktor fizike, inženir, znanstvenik in inštruktor juda

 

Rodil se je leta 1904 v Rusiji, v mestu Slavuta (današnja Ukrajina). Pri 14. letih je zapustil družino in odšel v Palestino, kjer je delal kot fizični delavec, se v tem času učil Jiu Jitsu, tehnik samoobrambe in študiral matematiko. Leta 1929 si je med igranjem nogometa poškodoval koleno, kar je bilo kasneje ključno za razvoj Feldenkrais metode.
1930 je odšel v Pariz, kjer je doktoriral kot inženir. V Parizu se je leta 1933 srečal tudi z Jigorom Kanom, začetnikom modernega juda, ki ga je spodbudil, da se je poglobil v študij azijskih borilnih veščin. Bil je eden izmed začetnikov juda v Evropi in tudi prvi evropejec, ki je pridobil črni pas druge stopnje. O judu je napisal tudi nekaj knjig. Medtem je delal v laboratoriju skupaj z Fridericom Joliot-Curie, na raziskavah o nuklearni energiji. Napisal je tudi več znanstvenih člankov.
1940 je pobegnil iz Pariza v Anglijo pred nacisti, kjer je delal za British Admiralty raziskave o tehnologiji sonarjev in zaščito pred podmornicami. Medtem je poučeval judo in samoobrambo. V tem času si je še enkrat poškodoval koleno in poškodba mu je počasi onemogočala normalno delovanje. Zdravniki so mu predlagali operacijo, saj bi se v nasprotnem primeru lahko zgodilo, da ne bi mogel nikoli več hoditi, vendar se je odločil, dab o rešitev poiskal sam, brez operacije. Sistematično je začel raziskovati gibe, ki zanj niso bili boleči in s tem tudi trenirati kinestetično zavedanje samega sebe. Skozi zelo pozorno opazovanje samega sebe je odkrival svoje navade v gibanju in nato iskal načine kako izvesti gibe na drugačen način, tak, ki ni boleč in je vendar učinkovit. Počasi je skozi samoopazovanje znova naučil samega sebe hoje in pa učinkovitega gibanja in se nato vrnil nazaj k judu in ga začel študirati še bolj poglobljeno. V tem času je študiral tudi dela GI Gurdijieffa, Else Gindler, Mattiasa Alexandra, Williama Beatsa in obiskal tudi Švico, kjer je študiral s Henryiem Jacobyem.
1949 je napisal knjigo ‘Telo in zrelost: Študija strahu, spola, gravitacije in učenja.’
1951 se je vrnil v Izrael, kjer je kot inženir delal za izraelsko vojsko. Leta 1954 se je ustalil v Tel Avivu. Ljudje so od njega želeli izvedeti skrivnost kako se je izognil operaciji in se znova postavil na noge. Ob poučevanje se je soočil z veliko dilemo, kako posredovati svoje znanje naprej – njegova izkušnja namreč ni bila produkt terapije, ampak je temeljila na njegovi izkušnji samo-učenja. Zaposlovalo ga je vprašanje kako vzpodbuditi ta process v ljudeh. Iz tega je sledilo, da je sestavil na stotine gibalnih lekcij, ki so izdelane tako, da vzpodbudijo v človeku proces samo-učenja.
Od leta 1954 je končal kariero pri Izraelski vojski in se popolnoma posvetil razvoju svoje metode. Eden njegovih najbolj imenentnih klientov je bil tudi prvi izraelski predsednik vlade, David Ben-Gurion.
Do leta 1984 je širil in poučeval svojo metodo po svetu, najprej v Izraelu, nato v Združenih državah Amerike. Napisal je tudi več knjig o metodi. Leta 1984 je umrl.

 

JEREMY KRAUSS APPROACH

Način dela z otroki s posebnimi potrebami JEREMY KRAUSS APPROACH
 
Jeremy Krauss Approach je edinstven način dela z otroki s posebnimi potrebami, ki jim pomaga pri RASTI, RAZVOJU in UČENJU.
Otrokom s posebnimi potrebami pomaga razvijati njihov potencial, fizične, kognitivne in čustvene sposobnosti. Otroka podpira pri učenju, spreminjanju in premagovanju različnih razvojnih izzivov skozi proces postopnega razvijanja razvojnih sposobnosti.
S pristopom Jeremy Krauss approach delamo z otroki z različnimi razvojnimi motnjami, kot so: cerebralna paraliza, spastičnost, kap, motnje avtističnega spektra, genske motnje, poškodbe brahialnega pleksusa, skolioza in raznimi drugimi nediagnosticiranimi razvojnimi motnjami in izzivi, ki se pojavijo pri otrocih.
Jeremy Krauss Approach je razvil Jeremy Krauss, osebni učenec dr. Moshe Feldnekraisa, utemeljitelja metode Feldenkrais.
 

FUNKCIONALNA INTEGRACIJA (FI)

Funkcionalna integracija traja od 45 – 60 minut.

Na FI pridete v udobnih oblačilih za gibanje.

Za termin pokličite na 041 94 44 94 ali pišite na urska.feldenkrais@gmail.com

 

OZAVEŠČANJE SKOZI GIB (ATM)

Skupinska lekcija Ozaveščanje skozi gib (ATM) traja od 45 – 60 min

Na lekcijo pridite v udobnih, toplih oblačilih.

Na skupinsko lekcijo se predhodno najavite na 041 94 44 94 ali urska.feldenkrais@gmail.com

 

Profil

 

Moja zgodba

Prihajam iz okolja, kjer je vitalnost v celostnem pomenu besede vedno predstavljala največjo vrednoto. Velik vpliv name so imeli predvsem družinski člani, ki delujejo v zdravstvu, a se že zelo dolgo poleg opirajo tudi na delujoče alternativne metode. Ni slučaj, da je tudi mene poneslo v globlje raziskovanje človeka in iskanje delujočih metod za izboljšanje kakovosti življenja.

Že zelo zgodaj v najstniških letih sem začela razmišljati o človeku. O človeku kot celoti in njegovem delovanju na vseh nivojih. Kako napredovati kot oseba? Kako preko vzorcev, ki te vedno vlečejo nazaj v iste situacije?

Ko sem se srečala s Feldenkrais metodo, sem začutila, da je to nekaj, kar mi lahko nudi veliko pomoč pri raziskovanju teh vprašanj. S Feldenkraisom sem spoznala, da izrek ”osvobodi um in telo bo sledilo” deluje tudi v obratni smeri – ”osvobodi telo in um bo sledil” in osebno mi je ta način bližji, ker je zelo konkreten, zelo učinkovit, obenem pa zelo svoboden. Metoda ti le pokaže kakšne so možnosti, razširi obzorja. Nihče te v nič ne sili, proces usmerjaš, vodiš sam. Samo od tebe je odvisno kaj boš naredil z na novo pridobljenimi informacijami.

Feldenkrais metoda me vedno znova navdihuje, ne moreš se je naveličati, ker odkrivanju ni konca. Neprestano se učiš, odkrivaš, raziskuješ, povezuješ… Če daste metodi priložnost, vam ne bo nikoli žal. Všeč mi je, da ne iščemo popolnosti, da ne učimo kaj je prav in kaj ne, ampak le poskušamo pokazat možnosti, ki so na voljo.. od tam naprej izbirate sami. Nihče nima povsem enakih potreb. Naša vloga ni biti avtoriteta, ampak dati človeku prostor in čas najti svojo lastno notranjo avtoriteto. Najti sebe. Spoznati svoj način delovanja in si s tem znanjem pomagati. In niti dve osebi nista popolnoma enaki. Zato ne moremo učiti po modelu.

Feldenkrais mi je spremenil življenje na vseh nivojih, v metodo verjamem, je neverjetno organska in me veseli, da imam z njo možnost pomagati.

Bio

Leta 2012 končala 4-letni trening Feldenkrais metode na Dunaju.

Del treninga opravila v Chicagu, ZDA.

Tekom treninga se je učila od strokovnjakov, mnogi od teh so bili tesni sodelovci dr. Mosheja Feldenkraisa in njegovi študentje, kot so Jeremy Krauss, Myriam Pfeffer, Paul Rubin, Julie Casson Rubin, Carl Ginsburg, Aliza Stewart in drugi.

Redno obiskuje dodatna strokovna izobraževanja in delavnice.

Leta 2013 zaključila trening dela z otroci s posebnimi potrebami ’’Jeremy Krauss Approach’’.

 

 

vizija

Velikokrat na svet okoli nas gledamo le z enega zornega kota. Tako gledamo na besede, na dejanja, na gibe.
Zato sem izbrala ime Feldenkrais Center. Beseda ‘‘center’’ opisuje veliko več kot le ogromne prostore prepolne ljudi, beseda center pomeni tudi središče, točko. In to si želim, da bi feldenkrais center bil, točka na kateri se srečujejo ljudje, ki se želijo naučiti kako se počutiti bolje. Ki želijo ozaveščati svoje vzorce delovanja, raziskovati, se učiti, odkrivati svoje potenciale, spoznavati sebe preko giba. Točka, od koder vsi odidejo z dragoceno izkušnjo in kjer vsak znova lahko najde svoj center.


v medijih

feldenkrais-metoda-v-niki

20.3.2013, Nika

feldenkrais-metoda-zurnal

26.4.2013, Žurnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan_20160919_211448
Scan_20160919_211547_001
Scan_20160919_211839

Kontakt

KRANJ

Ljubljanska c. 24c, 4000 Kranj

GORENJSKA

Rovte 8, 4244 Podnart

vaše sporočilo

IME IN PRIIMEK
SPOROČILO

KONTAKT

 URŠKA POTOČNIK
T: 00386 41 94 44 94
E: urska.feldenkrais@gmail.com
facebooklinkedIn

Mnenja strank

• Na delavnici sem se naučila, kako s preprostimi in prijetnimi vajami pridemo do bistveno boljšega, lahkotnejšega dihanja in veliko večje sproščenosti in “pretočnosti” celega telesa – Blaženka J. Demšar, dipl. Fizioterapevtka (po delavnici ”ZADIHAJTE LAHKOTNO V POLETJE”)

 

• Feldenkrais metoda me umiri, sprosti, zmanjša napetost v mišicah in hrbtu. – Zala Zupan, dipl. medicinska sestra

 

• Ta metoda se mi zdi pomemben del, ki primore na poti do uresničitve cilja v določenih segmentih glasbe. Tu mislim predvsem na držo za inštrumentom in sproščenost, pa tudi spoznavanje in zavedanje novih gibov, ki so možni, pa jih še ne uporabljamo oziroma jih ne poznamo. – Tomaž Štular, akadem. glasbenik

 

• Vaje so bile odlične, rezultat in razlika je vidna takoj po opravljeni vaji. S to metodo dihanja se globje povežem, lahko dogradim vsako vajo pri vajah Feldenkrais, imam večjo ozaveščenost, te sisteme dihanja lahko uporabljam pri različnih drugih dejavnostih (npr. ples, hoja, tek, plavanje, sprehodi, ipd.), iščem in ozaveščam svoj lastni ritem dihanja in iščem ozaveščeno ritmiko telesa. Imam možnost raziskovanja globine dihanja in vse možnosti ki jih dihanje ponuja na moj način. – Vojko Gologranc, inž. grafične tehnologije (po delavnici ”ZADIHAJTE LAHKOTNO V POLETJE”)

 

• Sodeloval sem v individualnih in skupinskih terapijah po metodi feldenkrais in ob zaključku sem na sebi opazil velike spremembe tako v načinu hoje, kot tudi v samem dojemanju hoje in celega telesa kot takega. Veliko bolj se zavedam svojega telesa kot celote in vseh mišic in kosti, ki jih prej sploh nisem opazil oziroma vedel, da obstajajo. – Dane Rot, vojak in strelec z zračno puško

 

• Feldenkrais metoda mi pomaga pri večji gibalni sposobnosti in splošnem počutju. – Miša Potočnik, upokojenka

 

• Na funkcionalno integracijo sem prišla z bolečinami v križu, verjetno posledica nenadnega neprimernega giba. Med samo lekcijo sem občutila blagodejno sproščanje mišic vzdolž cele hrbtenice. Počutila sem se, kot da moje telo resnično sproščeno počiva. V naslednjih dneh je bolečina izginila in telo je začelo normalno delovati, brez vsakih bolečin. – Nevenka Travnik, TK mehanik

Darilni bon

Želite podariti vašim najdražjim darilo, ki jim bo pomagalo najti lahkotnejše gibanje, boljše počutje, občutek vitalnosti? Odločite se za darilni bon in jim podarite izkušnjo feldenkraisa.

darilni bon
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime

Priimek

Naslov

Število bonov

Vaš eMail

Želim naročiti bon za

Sporočilo

E-NOVICE

Želite biti obveščeni o dogodkih? O tem kdaj in kje se odvijajo delavnice, skupinske lekcije, …
Potem se naročite na novičke Feldenkrais centra :)

Program po meri

Ste zaključena skupina in bi želeli program po meri? Bolj usmerjen v lekcije, ki so posebej namenjene boljši gibljivosti hrbtenice, medenice, kolkov, lažjemu sedenju, lahkotnejšemu dihanju, boljšemu vidu?

Morda ste skupina športnikov, plesalcev, pevcev ki želi program, ki vam bo pomagal izboljšati funkcije, ki sestavljajo vašo aktivnost? Vpišite vaše želje v spodnji obrazec in mi ga pošljite.

Ime

Priimek

Telefon

Podjetje

Vaš eMail

Zadeva

Vaše želje